tubitak
akdeniz
KURS TARİHLERİ: 5-7 ARALIK 2022
SON BAŞVURU TARİHİ: 14 KASIM 2022
YER: ÇEVRİMİÇİ (ZOOM PLATFORMU ÜZERİNDEN)

KURSUN AMAÇ VE KAPSAMI
“TÜBİTAK-BİDEB 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı” çerçevesinde hazırlanan bu çevrimiçi kursun amacı İngilizce öğretmeni olarak çalışmayı düşünen lisans düzeyi öğrencilerine, ileride öğretmenlik yapacakları sınıf ortamlarında, edebi metinleri toplumsal ve çevresel yararlara dönük olarak kullanmaları için kuramsal ve uygulamalı eğitim etkinlikleri sunmak ve bunun neticesinde katılımcılara Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın öngördüğü sürdürülebilir kalkınma amaçlarını öğretim materyali olarak kullanmaları hususunda bilgi ve beceri kazandırmaktır. Projenin kapsamı da, toplam 17 adet olan sürdürülebilir amaçlar ve bu amaçlara uygun içeriğe sahip seçili edebi metinlerdir. Bu proje sayesinde katılımcılar; edebi türlerin (tiyatro, öykü, şiir ve diğerleri) öğretim materyali olarak öğrencilere dil becerilerinin öğretimi süreçlerinde kullanabilecekler ve edebi metinleri kullanırken toplum ve küresel sorunların çözümüne yönelik farkındalık kazanabilecekler ve gelecek yıllarda rehberlik edecekleri öğrencilerine de farkındalık kazandırabileceklerdir.

KURSUN İÇERİĞİ
Kursun içeriğini T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın 2019 yılında yayımladığı “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Değerlendirme Raporu” ve akabinde ortaya konulan teamüllere uygun olarak Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın öngördüğü sürdürülebilir kalkınma amaçlarını içeren edebi metinler oluşturmaktadır. Toplam 17 adet olan sürdürülebilir kalkınma amaçları ve bu amaçlara uygun içeriğe sahip İngiliz ve Amerikan edebiyatının seçkin edebi eserleri seçili edebi metinleri oluşturmaktadır.

KURSA KATILIM
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) “2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı” kapsamında gerçekleştirilecek olan bu çevrimiçi etkinlikte katılımcılardan herhangi bir gerekçeyle ücret talep edilmeyecektir. Bu projeye katılmak isteyen öğretmen adaylarının en geç 14 Kasım 2022 günü mesai bitimine kadar başvuru formunu doldurmaları ve aşağıda bulunan her üç email adresine de göndermeleri gerekmektedir. Katılımcıların belirlenmesi işlemi son başvuru tarihinden sonraki 3 iş günü içerisinde yapılacak ve seçilen katılımcılar hem telefon ve hem de e-posta yoluyla bilgilendirileceklerdir.

İLETİŞİM
Prof. Dr. Arda ARIKAN (ardaari@gmail.com)
Arş. Gör. Merve Suzan ILIK (suzanilik@gmail.com)
Öğr. Gör. Kıvılcım UZUN (kivilcimuzun@hotmail.com)