BAŞVURU ŞARTLARI

  1. Bu projenin kapsamında 30 katılımcıya yer verilecektir. Yapılacak duyuruya istinaden yapılacak başvurular arasından 30 asil ve 15 yedek katılımcı seçilecektir.
  2. Başvuru yapacak adaylar Türkiye’deki bir devlet ya da vakıf üniversitesinde bulunan İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ve Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) gibi lisans programlarından birinde 3. veya 4. sınıf öğrencisi olmak zorundadır.
  3. Katılımcıların belirlenmesinde elden geldiğince farklı üniversiteler, bölümler, bölge ve şehirler ile adayların cinsiyeti gibi özellikler değerlendirilecek olup dengeli bir dağılımın sağlanmasına çalışılacak ve bu yolla çeşitlilik sağlanacaktır.
  4. Adayların seçiminde daha önce herhangi bir TÜBİTAK projesine dahil olmamış olan adaylara öncelik tanınacaktır.
  5. Katılımcıların seçiminde öncelikli olarak akademik başarı kriteri esas alınacaktır. Adayların alttan almak zorunda oldukları derslerinin bulunmaması esastır. Ayrıca adaylardan en az 3.00 (4.00 üzerinden) kümülatif akademik not ortalamasına sahip olmaları istenecektir. Farklı not sistemi uygulayan üniversitelerden başvuranların kurumları tarafından onaylanmış 4.00’lük not sistemine çevrilmiş resmi not dökümü belgeleri istenecektir.
  6. Proje ekibinde yer alan herhangi bir personel ile birinci derece akrabalığı olduğu tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu tarz başvurular, sürecin hangi aşamasında olursa olsun, geçersiz sayılacaktır.