tubitak
akdeniz
TÜBİTAK-BİDEB 2237-A

Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı

Çerçevesinde hazırlanan bu çevrimiçi kursun amacı İngilizce öğretmeni olarak çalışmayı düşünen lisans düzeyi öğrencilerine, ileride öğretmenlik yapacakları sınıf ortamlarında, edebi metinleri toplumsal ve çevresel yararlara dönük olarak kullanmaları için kuramsal ve uygulamalı eğitim etkinlikleri sunmak ve bunun neticesinde katılımcılara Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın öngördüğü sürdürülebilir kalkınma amaçlarını öğretim materyali olarak kullanmaları hususunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Thumb

Kurs Hakkında

Thumb

Kurs Programı

Thumb

Kurs Başvuru Formu

Kurs Hakkında

Kurs

Kursun içeriğini T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın 2019 yılında yayımladığı “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Değerlendirme Raporu” ve akabinde ortaya konulan teamüllere uygun olarak Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın öngördüğü sürdürülebilir kalkınma amaçlarını içeren edebi metinler oluşturmaktadır. Toplam 17 adet olan sürdürülebilir kalkınma amaçları ve bu amaçlara uygun içeriğe sahip İngiliz ve Amerikan edebiyatının seçkin edebi eserleri seçili edebi metinleri oluşturmaktadır.

Detaylı Bilgi

Kursa Katılım

Katılım

Bu çevrimiçi etkinlikte katılımcılardan herhangi bir gerekçeyle ücret talep edilmeyecektir. Bu projeye katılmak isteyen öğretmen adaylarının en geç 14 Kasım 2022 günü mesai bitimine kadar başvuru formunu doldurmaları ve aşağıda bulunan her üç email adresine de göndermeleri gerekmektedir. Katılımcıların belirlenmesi işlemi son başvuru tarihinden sonraki 3 iş günü içerisinde yapılacak ve seçilen katılımcılar hem telefon ve hem de e-posta yoluyla bilgilendirileceklerdir.

Başvuru Formu
İhtiyaç Duyabileceğiniz Linkler

Sayfamızda Projeyle İlgili
Tüm Detaylara Ulaşabilirsiniz

Eğer aradığınız sorunun cevabını bulamadıysanız bize hemen yazın. İletişim sayfamız aracılığıyla tüm sorularınızı bize iletebilirsiniz.

  • İletişim Formlarımız Aracılığıyla Bize Ulaşın
  • Online Ön Başvurular Başladı
Başvuru Formu
Thumb
30 Katılımcı
Başvuru Şartları

Proje Başvurusu

Detaylı Bilgi

Kontenjan

Bu projenin kapsamında 30 katılımcıya yer verilecektir. Yapılacak duyuruya istinaden yapılacak başvurular arasından 30 asil ve 15 yedek katılımcı seçilecektir.

Program Zorunluluğu

Başvuru yapacak adaylar Türkiye’deki bir devlet ya da vakıf üniversitesinde bulunan İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ve Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) gibi lisans programlarından birinde 3. veya 4. sınıf öğrencisi olmak zorundadır.

Farklılık ve Denge

Katılımcıların belirlenmesinde elden geldiğince farklı üniversiteler, bölümler, bölge ve şehirler ile adayların cinsiyeti gibi özellikler değerlendirilecek olup dengeli bir dağılımın sağlanmasına çalışılacak ve bu yolla çeşitlilik sağlanacaktır

Tübitak Koşulu

Adayların seçiminde daha önce herhangi bir TÜBİTAK projesine dahil olmamış olan adaylara öncelik tanınacaktır.

Ortalama Not

Katılımcıların seçiminde öncelikli olarak akademik başarı kriteri esas alınacaktır. Adayların alttan almak zorunda oldukları derslerinin bulunmaması esastır. Ayrıca adaylardan en az 3.00 (4.00 üzerinden) kümülatif akademik not ortalamasına sahip olmaları istenecektir. Farklı not sistemi uygulayan üniversitelerden başvuranların kurumları tarafından onaylanmış 4.00’lük not sistemine çevrilmiş resmi not dökümü belgeleri istenecektir.

Yakınlık Derecesi

Proje ekibinde yer alan herhangi bir personel ile birinci derece akrabalığı olduğu tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu tarz başvurular, sürecin hangi aşamasında olursa olsun, geçersiz sayılacaktır.

Bize Ulaşın

Tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
    • Prof. Dr. Arda ARIKAN ardaari@gmail.com

    • Araş. Gör. Merve Suza ILIK suzanilik@gmail.com

    • Öğr. Gör. Kıvılcım UZUN kivilcimuzun@hotmail.com